Felt
Felt
Skolen for Kunst og Arkitektur på Glyptoteket

Undervisning

undervisning_grå.jpg

kunst og arkitektur

Skolen ser på kunst og arkitektur som overlappende fagfelt, som deler en fælles konceptuel og metodisk base. Vi forsøger at udstyre eleverne med en fælles værktøjskasse, som med tiden bliver en personlig optik for at se, erfare og skabe ændringer i de omgivelser vi befinder os i. Begge fag er en udøvelse af en stillingstagen til verden, gennem et særegent og personlig udtryk. Om det er gennem tekst, tegning, film, fotografi, skulptur, maleri eller noget helt andet er ikke vigtigt. Det vigtige er at vi holder en kontinuerlig diskussion om hvordan man fremkalder og iscenesætter dette særegne udtryk, fra det ståsted eleven befinder sig i på det givne tidspunkt.

lokation

Store dele af undervisningen foregår i Glyptotekets flotte og historiske samling. Vi har dog også et lokale på Nørrebro, som særligt er til det fysiske arbejde med modeller, maleri og skulptur.

samlingens potensiale

En af Felts unikke undervisningsformer opstår i kraft af at skolen bruger Glyptotekets samling som afsæt for undervisningen, og at du som elev kommer til at have samlingen som legeplads. Du skal altså både undervises og øve dig praktisk i din egen skabelsesproces midt i de meget smukke og stemningsfulde rum.

Som elev på skolen får du altså muligheden for at snige dig ind blandt fortidens store fortællinger, fordybe dig i skulpturer, malerier og rum, og boltre dig i disses indlejrede viden for at lære selv at skabe noget nyt. Felt tilbyder altså en unik mulighed for at stille fortidens kunstværker spørgsmål, hvis svar kan hjælpe dig med at udvikle dit eget samtidige udtryk.

Undervisning i Glyptotekets rammer betyder også, at undervisningen i princippet er offentlig. Det er et utroligt spændende element, som du, som elev vil blive konfronteret med, og er noget vi mener, at du vil vokse af, når du lærer at inddrage det offentlige som en del af din arbejdsmetode. På denne måde vender vi vrangen ud på en lang tradition for læring i aflukkede rum, og åbner op for en samtidig undervisningsform, der inkluderer alle interesserede og inviterer til diskussion, samhørighed og refleksion.

Når vi arbejder med projekter, der ikke kan gennemføres på Glyptoteket rykker vi ud i vores lokale på Nørrebro, hvor der er mulighed for at bygge rummelige modeller, arbejde med skulptur og lignende. I forbindelse med forløb rettet mod optagelse til arkitekt- og kunstskoler skal du forvente, at en større del af undervisningen vil foregå her.

stol.jpg
performance_1.jpg

struktur

På Felt har vi fokus på at hjælpe dig som elev til at finde og skabe dit eget udtryk, som har relevans i nutidens kunst- og arkitekturverden. Hertil bruger vi nysgerrighed, proces og leg som de vigtigste elementer.

I vores undervisning på skolen er den projektorienterede og medietværfaglige undervisning i fokus. Det er her, at du for alvor folder dig ud og øver dig i din egen praksis. Hertil kommer der undervisning, som fx særskilt tegneundervisning og teori, der skal underbygge det, du lærer i relation til projekterne. Der vil også være ugentlige personlige vejledninger, og det forventes, at du som elev engagerer dig på egen hånd og løbende udvikler personlige interessefelter i og udenfor samlingen.

I den projektbaserede undervisningsform arbejder vi med tema- og mediespecifikke opgaver, som forløber over en til to uger ad gangen. Her kommer du til at arbejde med både fotografi, film, tekst, lyd, performance og tegning. Det kan fx være en performativ eller fotografisk undersøgelse af, hvordan din egen krop forholder sig til samlingens skulpturer eller en produktion af kunstværker, der udelukkende består af lyd optaget i Glyptotekets sale - eller det kan være en rumlig bearbejdning af et bevægelsesforløb på Glyptoteket. Når et projektforløb er slut holder vi fælles gennemgang af projekterne. Disse er en vigtig del af undervisningen, der bidrager til miljøet på skolen, og som du som elev er ansvarlig for.

tegning

Vi arbejder med tegning specifikt som et grundredskab for iagttagelse og skabelse. Gennem ugentlig tegneundervisning introduceres enkelt- og dobbelt retvinklet projektionstegning, perspektivtegning samt forskellige skitseteknikker, for at udvikle en personlig streg.

teori

En vigtig del af at skabe et eget udtryk er at forstå det felt, man skriver sig ind i. Vi læser tekster sammen, som forholder sig til de temaer, som vi arbejder med i projektarbejdet, vi kigger på en kunstner eller arkitekt, som har relevans – og andre gange inviterer vi en gæst forbi til at dele sit perspektiv. Teoriundervisningen finder sted på Glyptoteket.

I undervisningen veksler vi mellem at arbejde i grupper og individuelt. Individuel læring, i eget tempo, er vigtigt for at etablere en særegen og poetisk forståelsesform; hvordan man sanser og erfarer verden, og reagerer på den med ens personlige udtryk. Erfaring med gruppearbejde er også ekstremt vigtigt, da man på kort tid, med fælles interesser, ofte kan gribe længere end man ville kunne formå alene og det er en stærk kompetence at have.

tegning_1.jpg
lyd_i_midten.jpg